L’entrada d’avui tracta del disseny de diferents recursos que poden utilitzar els docents a l’hora d’ensenyar als seus alumnes diversos coneixements. El format del recurs dependrà de la tipologia d’aprenentatge que el professor trobi més útil i adient basant-se en la forma d’adquirir coneixements dels seus alumnes. Trobarem les següents:

– Doer: L’aprenentatge es realitza mitjançant la part pràctica.

– Feeler: Està basat en la motivació intrínseca. Treballa a partir dels sentiments.

– Thinker: S’utilitza la lògica i el raonament a partir de l’anàlisi i recerca. Aprofundeix el tema a tractar

– Observer: L’alumne aprèn observant materials com poden ser vídeos i imatges.

Per poder dissenyar un recurs hem de tenir en compte en tot moment la finalitat d’aquest, així com els mètodes i materials que necessitarem. A més a més, és important tenir coneixement de la possible existència prèvia d’aquest, com també de saber controlar la part logística (com i quan el farem servir).

Per acabar, volem fer una breu menció sobre els OER, essencials per poder crear o utilitzar recursos dins un format lliure capaç d’incloure diferents plataformes, que sigui gratuït i sobretot que ens permeti ensenyar, aprendre i recercar.

maxresdefault.

Anuncios